Polun

 

POmoc LUďom v Núdzi

Ľudské  SPOLUNažívanie

 

Neziskové občianske združenie

Registrácia:  MVSR VVS/1-900/90-28174

Ičo: 42150922

 

www.polun.sk

polun@polun.sk

 

Pomôžte pomáhať

  • modlitbou
  • finančným príspevkom
  • zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti

 

Ďakujeme

–          za každú Vašu pomoc